Ampe kìm Kyoritsu 2006
prev
  • Ampe kìm Kyoritsu 2006
next

Giá tiền: 3.160.000 VNĐ

Mã: 2006

Đặt hàng

Thông số kỹ thuật

- Chỉ thị số

- ACA:2-200A

- ACV: 2-500V

- DCV: 2-500V

- Ω: 400Ω

Không tồn tại mẫu tin
Không tồn tại mẫu tin