Đồng hồ so chân gập hệ mét 0-1.5mm/0.01mm Mitutoyo 513-426A
prev
  • Đồng hồ so chân gập hệ mét 0-1.5mm/0.01mm Mitutoyo 513-426A
next

Mã: 513-426A

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Dial Test Indicator Series 513

Không tồn tại mẫu tin