Đồng hồ so chân gập hệ mét 0-1mm/0.01mm Mitutoyo 513-515T
prev
  • Đồng hồ so chân gập hệ mét 0-1mm/0.01mm Mitutoyo 513-515T
next

Mã: 513-515T

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Dial Test Indicator Series 513

Không tồn tại mẫu tin