Đồng hồ so cơ hệ inch 0-0.008
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ inch 0-0.008
next

Giá tiền: 2.061.000 VNĐ

Mã: 2910S-10

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Standard One Revolution Type for Error-free Reading Series

Không tồn tại mẫu tin