Đồng hồ so cơ hệ mét 0-0.08mm/0.001mm Mitutoyo 2900S-10
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-0.08mm/0.001mm Mitutoyo 2900S-10
next

Mã: 2900S-10

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Standard One Revolution Type for Error-free Reading Series

Không tồn tại mẫu tin