Đồng hồ so cơ hệ mét 0-10mm/0.01mm Mitutoyo 2046S-60
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-10mm/0.01mm Mitutoyo 2046S-60
next

Giá tiền: 1.681.000 VNĐ

Mã: 2046S-60

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Waterproof Type Series

Không tồn tại mẫu tin