Đồng hồ so cơ hệ mét 0-10mm/0.01mm Mitutoyo 4046S
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-10mm/0.01mm Mitutoyo 4046S
next

Mã: 4046S

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Long Stroke Type, Large Diameter Series

Không tồn tại mẫu tin