Đồng hồ so cơ hệ mét 0-1mm/0.01mm Mitutoyo 1929S-62
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-1mm/0.01mm Mitutoyo 1929S-62
next

Mã: 1929S-62

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Compact One Revolution Type for Error-free Reading Series

Không tồn tại mẫu tin