Đồng hồ so cơ hệ mét 0-20mm/0.01mm Mitutoyo 2050S-19
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-20mm/0.01mm Mitutoyo 2050S-19
next

Giá tiền: 1.329.000 VNĐ

Mã: 2050S-19

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Long Stroke Type Series

Không tồn tại mẫu tin