Đồng hồ so cơ hệ mét 0-2.5mm/0.01mm Mitutoyo 1911T-10
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-2.5mm/0.01mm Mitutoyo 1911T-10
next

Mã: 1911T-10

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Compact Type, Small Diameter Series

Không tồn tại mẫu tin