Đồng hồ so cơ hệ mét 0-30mm/0.01mm Mitutoyo 2330S-10
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-30mm/0.01mm Mitutoyo 2330S-10
next

Giá tiền: 1.963.000 VNĐ

Mã: 2330S-10

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Long Stroke Type Series

Không tồn tại mẫu tin