Đồng hồ so cơ hệ mét 0-50mm/0.01mm Mitutoyo 3058S-19
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-50mm/0.01mm Mitutoyo 3058S-19
next

Giá tiền: 2.379.000 VNĐ

Mã: 3058S-19

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Long Stroke Type, Large Diameter Series

Không tồn tại mẫu tin