Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-12.7mm/0.01mm Mitutoyo 543-505
prev
  • Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-12.7mm/0.01mm Mitutoyo 543-505
next

Giá tiền: 2.306.000 VNĐ

Mã: 543-505

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Solar-Powered Digimatic Indicator ID-SS Series 543

Không tồn tại mẫu tin