Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-25.4mm/0.001mm Mitutoyo 543-470B
prev
  • Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-25.4mm/0.001mm Mitutoyo 543-470B
next

Giá tiền: 8.076.000 VNĐ

Mã: 543-470B

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Digimatic Indicator ID-SK Series 543

Không tồn tại mẫu tin