Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-30.4mm/0.0005mm Mitutoyo 543-561E
prev
  • Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-30.4mm/0.0005mm Mitutoyo 543-561E
next

Giá tiền: 11.340.000 VNĐ

Mã: 543-561E

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Digimatic Indicator ID-H Series 543

Không tồn tại mẫu tin