Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-50.8mm/0.001mm Mitutoyo 543-490B
prev
  • Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-50.8mm/0.001mm Mitutoyo 543-490B
next

Mã: 543-490B

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Digimatic Indicator ID-CK Series 543

Không tồn tại mẫu tin