Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-50.8mm/0.01mm Mitutoyo 543-494B
prev
  • Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-50.8mm/0.01mm Mitutoyo 543-494B
next

Giá tiền: 6.702.000 VNĐ

Mã: 543-494B

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Digimatic Indicator ID-CK Series 543

Không tồn tại mẫu tin