Bảng so màu Ral K1 Elcometer K0006210M013
prev
  • Bảng so màu Ral K1 Elcometer K0006210M013
next

Giá tiền: 826.000 VNĐ

Mã: K0006210M013

Đặt hàng

Elcometer 6210 RAL Chart K1

High gloss colour chart, 16 colours per page, each with a 1.8 x 2.8cm colour illustration.

Technical Specification

 
Part Number Description

K0006210M013

Elcometer 6210 RAL Chart K1

K0006210M001

Elcometer 6210 RAL Chart K5

K0006210M002

Elcometer 6210 RAL Chart K7

Catalogue K0006210M013Click here

Không tồn tại mẫu tin