Panme đo ngoài cơ hệ mét 0-150mm/0.01mm Mitutoyo 104-135A
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ mét 0-150mm/0.01mm Mitutoyo 104-135A
next

Giá tiền: 5.001.000 VNĐ

Mã: 104-135A

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 104 series 

Không tồn tại mẫu tin