Panme đo ngoài cơ hệ mét 0-25mm/0.01mm Mitutoyo 103-137
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ mét 0-25mm/0.01mm Mitutoyo 103-137
next

Giá tiền: 698.000 VNĐ

Mã: 103-137

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 103 series 

Không tồn tại mẫu tin