Panme đo ngoài cơ hệ mét 150-1755mm/0.01mm Mitutoyo 143-107
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ mét 150-1755mm/0.01mm Mitutoyo 143-107
next

Mã: 143-107

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Caliper Type Micrometers 143 series 

Không tồn tại mẫu tin