Panme đo ngoài cơ hệ mét 325-350mm/0.01mm Mitutoyo 103-150
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ mét 325-350mm/0.01mm Mitutoyo 103-150
next

Giá tiền: 4.953.000 VNĐ

Mã: 103-150

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 103 series 

Không tồn tại mẫu tin