Panme đo ngoài cơ hệ mét 800-900mm/0.01mm Mitutoyo 104-147A
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ mét 800-900mm/0.01mm Mitutoyo 104-147A
next

Mã: 104-147A

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 104 series 

Không tồn tại mẫu tin