Panme đo ngoài đầu dẹp type D 0-25mm/0.01mm Mitutoyo 122-141
prev
  • Panme đo ngoài đầu dẹp type D 0-25mm/0.01mm Mitutoyo 122-141
next

Giá tiền: 3.512.000 VNĐ

Mã: 122-141

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Blade Micrometers 122 series

Không tồn tại mẫu tin