Panme đo ngoài đồng hồ hệ mét 50-75mm/0.001mm Mitutoyo 523-123
prev
  • Panme đo ngoài đồng hồ hệ mét 50-75mm/0.001mm Mitutoyo 523-123
next

Giá tiền: 9.995.000 VNĐ

Mã: 523-123

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Dial Snap Meters 523 series

Không tồn tại mẫu tin