Panme đo ngoài đồng hồ hệ mét 75-100mm/0.001mm Mitutoyo 523-124
prev
  • Panme đo ngoài đồng hồ hệ mét 75-100mm/0.001mm Mitutoyo 523-124
next

Mã: 523-124

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Dial Snap Meters 523 series

Không tồn tại mẫu tin