Thước cặp cơ hệ mét 0-150mm/0.05mm Mitutoyo 530-320
prev
  • Thước cặp cơ hệ mét 0-150mm/0.05mm Mitutoyo 530-320
next

Mã: 530-320

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Vernier Caliper 530 series 

Không tồn tại mẫu tin