Thước cặp cơ hệ mét 0-600mm/0.05mm Mitutoyo 530-501
prev
  • Thước cặp cơ hệ mét 0-600mm/0.05mm Mitutoyo 530-501
next

Giá tiền: 7.122.000 VNĐ

Mã: 530-501

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Vernier Caliper 530 series

Không tồn tại mẫu tin