Thước đo khoảng cách tâm 10.1-160mm/0.01mm Mitutoyo 573-605
prev
  • Thước đo khoảng cách tâm 10.1-160mm/0.01mm Mitutoyo 573-605
next

Mã: 573-605

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Offset Centerline Caliper Series 573

Không tồn tại mẫu tin