Thước đo khoảng cách tâm 10.1-210mm/0.01mm Mitutoyo 573-606
prev
  • Thước đo khoảng cách tâm 10.1-210mm/0.01mm Mitutoyo 573-606
next

Giá tiền: 7.390.000 VNĐ

Mã: 573-606

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Offset Centerline Caliper Series 573

Không tồn tại mẫu tin