Thước đo khoảng cách tâm 10.1-310mm/0.01mm Mitutoyo 573-608
prev
  • Thước đo khoảng cách tâm 10.1-310mm/0.01mm Mitutoyo 573-608
next

Mã: 573-608

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Offset Centerline Caliper Series 573

Không tồn tại mẫu tin