Ampe kìm Kyoritsu 2006
prev
  • Ampe kìm Kyoritsu 2006
next

Giá tiền: Liên hệ

Mã: 2006

Đặt hàng

Thông số kỹ thuật

 

- Chỉ thị số

 

- ACA:2-200A

 

- ACV: 2-500V

 

- DCV: 2-500V

 

- Ω: 400Ω