Bộ Elcometer : máy A456CFBS + Đầu dò vuông góc từ tính T456CF2R
prev
  • Bộ Elcometer : máy A456CFBS + Đầu dò vuông góc từ tính T456CF2R
next

Giá tiền: 26.005.000 VNĐ

Đo bề mặt từ tính

Dải đo 0-5mm

Đặt hàng

Bộ Elcometer từ tính : máy A456CFBS + Đầu dò vuông góc T456CF2R bao gồm : 

- Máy Elcometer A456CFBS

- Đầu dò vuông góc từ tính T456CF2R