Máy phân tích nước đa năng cho phòng thí nghiệm HANNA HI83200
prev
  • Máy phân tích nước đa năng cho phòng thí nghiệm HANNA HI83200
next

Mã: HI83200

Đặt hàng

Light Source:

 

up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters

Light Detector:

 

silicon photocell

Environment:

 

0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing

Power Supply:

 

external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery

Dimensions:

 

235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33")

Weight:

 

0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter

Range

Method

Reagent Code

Alkalinity:

0 to 500 mg/L (ppm) as CaCO3

EDTA Colorimetric

HI 93755-01

Aluminum:

0.00 to 1.00 mg/L (ppm)

Aluminon

HI 93712-01

Ammonia LR:

0.00 to 3.00 mg/L (ppm)

Nessler

HI 93700-01

Ammonia MR:

0.00 to 10.00 mg/L (ppm)

Nessler

HI 93715-01

Bromine:

0.00 to 8.00 mg/L (ppm)

DPD

HI 93716-01

Calcium:

0 to 400 mg/L (ppm)

Oxalate

HI 937521-01

Chlorine Dioxide:

0.00 to 2.00 mg/L (ppm)

Chlorophenol Red

HI 93738-01

Chlorine, Free:

0.00 to 2.50 mg/L (ppm)

DPD

HI 93701-01

Chlorine, Total:

0.00 to 3.50 mg/L (ppm)

DPD

HI 93711-01

Chromium VI HR:

0 to 1000 µg/L

Diphenyl-
carbohydrazide

HI 93723-01

Chromium VI LR:

0 to 300 µg/L

Diphenyl-
carbohydrazide

HI 93749-01

Color of Water:

0 to 500 PCU

Colorimetric
Platinum Cobalt

Copper HR:

0.00 to 5.00 mg/L (ppm)

Bicinchoninate

HI 93702-01

Copper LR:

0 to 1000 µg/L

Bicinchoninate

HI 95747-01

Cyanuric Acid:

0 to 80 mg/L (ppm)

Turbidimetric

HI 93722-01

Fluoride:

0.00 to 2.00 mg/L (ppm)

SPADNS

HI 93729-01

Hardness, Ca:

0.00 to 2.70 mg/L (ppm) (as CaCO3)

Calmagite

HI 93720-01

Hardness, Mg:

0.00 to 2.00 mg/L (ppm) (as CaCO3)

EDTA Colorimetric

HI 93719-01

Hydrazine:

0 to 400 µg/L

p-Dimethyl-
aminobenzaldehyde

HI 93704-01

Iodine:

0.0 to 12.5 mg/L (ppm)

DPD

HI 93718-01

Iron HR:

0.00 to 5.00 mg/L (ppm)

Phenantroline

HI 93721-01

Iron LR:

0 to 400 µg/L

TPTZ

HI 93746-01

Magnesium:

0 to 150 mg/L (ppm)

Calmagite

HI 937520-01

Manganese HR:

0.0 to 20.0 mg/L (ppm)

Periodate

HI 93709-01

Manganese LR:

0 to 300 µg/L

PAN

HI 93748-01

Molybdenum:

0.0 to 40.0 mg/L (ppm)

Mercaptoacetic Acid

HI 93730-01

Nickel HR:

0.00 to 7.00 g/L

Photometric

HI 93726-01

Nickel LR:

0.000 to 1.000 mg/L (ppm)

PAN

HI 93740-01

Nitrate:

0.0 to 30.0 mg/L (ppm)

Cadmium Reduction

HI 93728-01

Nitrite HR:

0 to 150 mg/L (ppm)

Ferrous Sulfate

HI 93708-01

Nitrite LR:

0 to 1.15 mg/L (ppm)

Diazotization

HI 93707-01

Oxygen,
Dissolved (DO):

0.0 to 10.0 mg/L (ppm)

Winkler

HI 93732-01

Ozone:

0.00 to 2.00 mg/L (ppm)

DPD

HI 93757-01

pH:

6.5 to 8.5 pH

Phenol Red

HI 93710-01

Phosphate HR:

0.0 to 30.0 mg/L (ppm)

Amino Acid

HI 93717-01

Phosphate LR:

0.00 to 2.50 mg/L (ppm)

Ascorbic Acid

HI 93713-01

Phosphorus:

0.0 to 15.0 mg/L (ppm)

Amino Acid

HI 93706-01

Potassium HR:

20 to 200 mg/L (ppm)

Turbidimetric
Tetraphenylborate

HI 93750-01

Potassium LR:

0.0 to 20.0 mg/L (ppm)

Turbidimetric
Tetraphenylborate

HI 93750-01

Potassium MR:

10 to 100 mg/L (ppm)

Turbidimetric
Tetraphenylborate

HI 93750-01

Silica:

0.00 to 2.00 mg/L (ppm)

Heteropoly blue

HI 93705-01

Silver:

0.000 to 1.000 mg/L (ppm)

PAN

HI 93737-01

Sulfate:

0 to 100 mg/L (ppm)

Turbidimetric

HI 93751-01

Zinc:

0.00 to 3.00 mg/L (ppm)

Zincon

HI 93731-01

 

Xuất xứ: Hanna - Ý

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.