Bộ tấm chuẩn đo độ dày 0-1500µm Elcometer T99022255-1
prev
  • Bộ tấm chuẩn đo độ dày 0-1500µm Elcometer T99022255-1
next

Mã: T99022255-1

Bao gồm 6 miếng 

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Đặt hàng

Elcometer 990 Calibration Foil Sets     
Un-Certified Certified   Foil Values (µm) Foil Values (mils)
T99022255-1 T99022255-1C Scale 1 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40