Bộ tấm chuẩn đo độ dày 0-5mm Elcometer T99022255-2
prev
  • Bộ tấm chuẩn đo độ dày 0-5mm Elcometer T99022255-2
next

Mã: T99022255-2

Bao gồm 8 miếng 

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Đặt hàng

Elcometer 990 Calibration Foil Sets     
Un-Certified Certified   Foil Values (µm) Foil Values (mils)
T99022255-2 T99022255-2C Scale 2 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120