Miếng cân điều chỉnh Zero không từ tính 76.2 x 101.6mm Elcometer T9994055-
prev
  • Miếng cân điều chỉnh Zero không từ tính 76.2 x 101.6mm Elcometer T9994055-
next

Mã: T9994055-

Miếng cân điều chỉnh Zero không từ tính

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Đặt hàng

Zero Test Plates

Technical Specification

 
Part Number Description  Dimensions Certificate
Ferrous Non-Ferrous      
T9994910- T9994911- Precision Zero Test Plate (±1%) 50.8 x 25.4mm (2.0 x 1.0”)  
T9999529- T9999530- Zero Test Plate 76.2 x 50.8mm (3.0 x 2.0”)  
T9994054- T9994055- Zero Test Plate (large) 76.2 x 101.6mm (3.0 x 4.0”) ο
T99916925 - Steel (F) Checkpiece* 50.8 x 88.9mm (2.0 x 3.5")  
- T99916901 Aluminium (N) Checkpiece* 50.8 x 88.9mm (2.0 x 3.5")  

 

* To be used only with the Elcometer 311 or Elcometer 415

ο Optional Calibration Certificate available