Thước cặp cơ hệ mét 0-150mm/0.02mm Mitutoyo 530-122
prev
  • Thước cặp cơ hệ mét 0-150mm/0.02mm Mitutoyo 530-122
next

Mã: 530-122

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Vernier Caliper 530 series