Thước cặp cơ hệ mét 0-300mm/0.05mm Mitutoyo 530-322
prev
  • Thước cặp cơ hệ mét 0-300mm/0.05mm Mitutoyo 530-322
next

Mã: 530-322

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Vernier Caliper 530 series